Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Dự án : Thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 998kWp Orion Vina – Bắc Ninh.
Hạng mục : Cung cấp,lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 998kWp. 

Dự án khác
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký
Top