Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh VIỆT NHẬT

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh VIỆT NHẬT

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh VIỆT NHẬT

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh VIỆT NHẬT

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh VIỆT NHẬT
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh VIỆT NHẬT

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Điện Năng lượng Mặt trời Đăng Phan
Địa điểm: Xã Phú Mỹ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang.
Hạng mục thi công: Thi công hệ thống năng lượng mặt trời.
Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghiệp xanh Việt Nhật.    
 

Dự án khác
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký
Top